SNC-EM630
Model SNC-EM630
0
HOW TO RETURN PRODUCT

Basically, the kit consists of more than a hundred ready-to-use elements that you can combine to get the exact prototype you want. We tried to make it as versatile as possible.

Minidome IP  Camera Powered Excellent image quality is even more affordable

นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป  

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ 1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง 2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ 3. กรณีไม่พึงพอใจสินค้า สามารถคืนสินค้ากลับมาได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งานและป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย 4. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน 5. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้เป็นระยะเวลาเกิน 7 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า

 

สินค้างดรับคืน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้ 1. สินค้า Clearance 2. สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย 3. บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสด

 

การคืนเงิน

      1.  ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนเเล้วหลังจากตรวจสอบความถูกต้อง ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ เเละหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 - 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ

    2. การชำระเงินผ่านการโอนธนาคาร - หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนเเล้วหลังจากตรวจสอบความถูกต้อง ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามบัญชีธนาคารที่โอนมาภายใน 7-14 วันทำการ

 

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนการจัดส่งสินค้า โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 02-291-4092-5 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.)  หรือ อีเมล [email protected]

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ก่อนที่จะทำการคืนสินค้าโปรดตรวจสอบสินค้าคุณว่าตรงกับเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้าหรือไม่ ถ้าสินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขของการคืนสินค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว คุณสามารถดำเนินการคืนสินค้าผ่านเมนูcontact us หลังจากที่คุณได้เข้าสู่ระบบ

 

หากคุณมีปัญหาหรือไม่สามารถดำเนินการได้

โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 02-291-4092-5  ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น).หรือ อีเมล [email protected]

หมายเหตุ

 • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าหากลูกค้าไม่แจ้งการตืนสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า บจ.ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์(สำนักงานใหญ่)
3601/148-149 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
 • การรับประกันสินค้า

  1. สินค้าประเภทกล้องวงจรปิดรับประกันสินค้า 2 ปีนับตั้งแต่วันได้รับสินค้า
  2. สินค้าประเภทเครื่องเสียงรับประกันสินค้า 1 ปีนับตั้งแต่วันได้รับสินค้า
  3. สินค้าประเภทเครื่องฉายภาพรับประกันสินค้า 1 ปี หรือ 1,000ชั่วโมงนับตั้งแต่วันได้รับสินค้า

  MORE PRODUCT YOU MAY LIKE
  SNC-EB630B
  SNC-EB630B - indoor fixed network camera...
  SNC-VB630
  SNC-VB630  - Outdoor POE bundle, - ...
  SNC-VM630
  SNC-VM630 - Minidome  Full HD 1080p...