A-1706
Model A-1706
12,960
HOW TO RETURN PRODUCT

Basically, the kit consists of more than a hundred ready-to-use elements that you can combine to get the exact prototype you want. We tried to make it as versatile as possible.

A-1706    (60W)

Mixer Power  Amplifiers  มิกเซอร์แอมป์ แบบเน้นช่องไมค์จำนวนมาก

- สามารถแระกาศแยกโซนได้ 2 โซน หรือประกาศรวมกัน

- มี Input ให้ทั้งหมด 9 ช่อง ปรับเป็นช่องไมโครโฟนได้ 6 ช่อง และ 5 ช่องสำหรับ

  AUX

- ให้ความยืดหยุ่นอย่างดีเพื่อให้ใช้ทั้ง 9 ช่อง Input ได้อย่างราบรื่น

- มี Phantorm Power ทุกช่องไมโครโฟน และมีปลักชนิด XLR และ Phone Jack ให้

  เลือกใช้งาน

- ช่อง AUX 3 และ AUX 4 เป็นแบบ Stereo Input

- ช่อง Input 5 และ 6  สามารถสลับเป็น  MIC หรือ AUX ได้

- สามารถเชื่อมต่อ Equalizer เพื่อเพิ่มคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นได้

- สามารถต่อ Remote เพื่อควบคุมระดับเสียง หรือ การเปิด – ปิดเครื่องได้

- สามารถเลือกเสียง Chirmes ได้ มีทั้งหมด 4  เสียงสัญญาณ

- สามารถเชื่อมต่อ Booster Amplifier เพื่อขยายสัญญาณได้

- มี Rec Out เพื่อบันทึกเสียงได้

นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป  

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ 1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง 2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ 3. กรณีไม่พึงพอใจสินค้า สามารถคืนสินค้ากลับมาได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งานและป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย 4. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน 5. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้เป็นระยะเวลาเกิน 7 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า

 

สินค้างดรับคืน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้ 1. สินค้า Clearance 2. สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย 3. บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสด

 

การคืนเงิน

      1.  ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนเเล้วหลังจากตรวจสอบความถูกต้อง ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ เเละหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 - 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ

    2. การชำระเงินผ่านการโอนธนาคาร - หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนเเล้วหลังจากตรวจสอบความถูกต้อง ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามบัญชีธนาคารที่โอนมาภายใน 7-14 วันทำการ

 

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนการจัดส่งสินค้า โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 02-291-4092-5 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.)  หรือ อีเมล [email protected]

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ก่อนที่จะทำการคืนสินค้าโปรดตรวจสอบสินค้าคุณว่าตรงกับเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้าหรือไม่ ถ้าสินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขของการคืนสินค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว คุณสามารถดำเนินการคืนสินค้าผ่านเมนูcontact us หลังจากที่คุณได้เข้าสู่ระบบ

 

หากคุณมีปัญหาหรือไม่สามารถดำเนินการได้

โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 02-291-4092-5  ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น).หรือ อีเมล [email protected]

หมายเหตุ

 • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าหากลูกค้าไม่แจ้งการตืนสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า บจ.ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์(สำนักงานใหญ่)
3601/148-149 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
 • การรับประกันสินค้า

  1. สินค้าประเภทกล้องวงจรปิดรับประกันสินค้า 2 ปีนับตั้งแต่วันได้รับสินค้า
  2. สินค้าประเภทเครื่องเสียงรับประกันสินค้า 1 ปีนับตั้งแต่วันได้รับสินค้า
  3. สินค้าประเภทเครื่องฉายภาพรับประกันสินค้า 1 ปี หรือ 1,000ชั่วโมงนับตั้งแต่วันได้รับสินค้า

  MORE PRODUCT YOU MAY LIKE
  P-1812
  A-1812    (120W) Power Am...
  A-2240D
  A-2240D    (240W) Digital...
  A-2128S AS
  A-2128S  AS   (120W) Mixe...